Prečo je chybou zveriť predaj nehnuteľnosti viacerým realitným kanceláriám? - REALITNÉ SLUŽBY, s.r.o.

Výhody predaja nehnuteľnosti v spolupráci s realitnou kanceláriou sú jasné. Za istých okolností však takýto krok nemusí dopadnúť podľa predstáv žiadnej zo zúčastnených strán. Problémy môžu nastať vtedy, keď majiteľ zverí predaj nehnuteľnosti viacerým realitným kanceláriám naraz.

Prípady, kedy jednu nehnuteľnosť predáva viacero realitných kancelárií naraz, tvoria pomerne malý podiel z celkového počtu realitných obchodov na slovenskom trhu. Väčšina majiteľov si veľmi dobre uvedomuje  nástrahy, ktoré takýto neuvážený krok prináša. Rizík, ktoré zhoršujú vyhliadky na rýchly a úspešný predaj práve z dôvodu zaradenia predmetnej nehnuteľnosti do ponuky viacerých realitných kancelárií, je hneď niekoľko.

Množstvo stretnutí a obhliadok

Predaj nehnuteľnosti vyžaduje čas, úsilie aj trochu nadšenia, ktoré je povzbudením do práce. U predávajúceho môže nadšenie opadnúť práve kvôli množstvu stretnutí. Napriek tomu, že realitná kancelária sa postará o celý priebeh realitného obchodu, stretnutie s predávajúcim je potrebné kvôli dohodnutiu všetkých detailov ohľadom predaja. Čím viac realitných kancelárií majiteľ predávanej nehnuteľnosti osloví, tým viac stretnutí ho čaká. Nehovoriac o tom, keď sa bude chcieť osobne zúčastniť každej obhliadky so záujemcami o kúpu.

Rozdielne ponuky, iné stratégie

Oslovenie viacerých realitných kancelárií vnáša do procesu predaja chaos. Jednotliví makléri môžu využívať odlišné postupy a metódy práce. Predávajúci sa tak môže „strácať“ v tom, čo od neho jednotlivé realitné kancelárie požadujú. Problémom sa stávajú najmä fotky interiéru a údaje o predmetnej nehnuteľnosti. Každý maklér môže požadovať iné fotky aj informácie potrebné pre tvorbu koncovej ponuky.

Veľa ponúk vyvoláva zlý dojem

Každá realitná kancelária zverejní svoju ponuku na popredných inzertných alebo realitných portáloch. Pri zverení predaja viacerým spoločnostiam súčasne je takmer isté, že ponuka na predaj rovnakej nehnuteľnosti sa na týchto portáloch objaví niekoľkokrát, vždy v inej verzii. Z viacerých prieskumov a štúdií realitných expertov jasne vyplýva, že ponuka predávanej nehnuteľnosti prezentovaná viacerými realitnými kanceláriami naraz pôsobí na väčšinu kupujúcich nedôveryhodne.

Konkurenčný boj o nižšiu cenu

Najväčším rizikom zverenia predaja nehnuteľnosti viacerým realitným kanceláriám je pokles ceny. Každá realitná kancelária bude chcieť strhnúť úspech na svoju stranu. Možnosťou, ako to urobiť, je vytvoriť neodolateľnú ponuku a znížiť cenu nehnuteľnosti. Na takýto krok môžu zareagovať zlacnením aj ostatné realitné kancelárie, čo môže vyústiť do konkurenčného boja. V rámci neho sa cena nehnuteľnosti môže znížiť o pár stoviek až tisícok eur v závislosti od druhu a veľkosti nehnuteľnosti.

Odstúpenie maklérov od predaja

Reálne prípady z praxe ukázali, že takýto konkurenčný boj často viedol rovno k odstúpeniu maklérov od predaja. Kvôli opakovanému poklesu ceny pre nich predaj danej nehnuteľnosti prestal byť atraktívny, čoho výsledkom bolo ukončenie spolupráce. V tom najhoršom prípade hrozí, že od predaja odstúpia všetky zúčastnené realitné kancelárie. Nehnuteľnosť tak ostane nepredaná a majiteľa bude čakať proces predaja na vlastnú päsť, ktorý ho bude stáť obrovské množstvo času a úsilia navyše.

K zvereniu realitného obchodu viacerým realitným kanceláriám naraz vedie majiteľov vidina rýchleho predaja. Vzhľadom na uvedené dôsledky sa rýchlo ukáže, že ide o chybnú stratégiu, ktorej výsledkom býva predaj pod cenu, v tom horšom prípade sa nehnuteľnosť ani nepredá. Riešením je zveriť predaj jednej realitnej kancelárii s bohatými skúsenosťami a dobrým renomé, čo je zárukou rýchleho a úspešného predaja za očakávanú cenu.

 

Zroj: 360coveragepros.com, moving.com

REALITNÉ SLUŽBY, s.r.o.

Overený člen Združenia realitných kancelárií Slovenska

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.