Hypotéka na nehnuteľnosť v Španielsku – podmienky a možnosti získania - REALITNÉ SLUŽBY, s.r.o.

Nákup nehnuteľností v zahraničí je medzi Slovákmi stále v kurze. Jednou z krajín, kde našinec investuje najradšej, je už nejaký čas Španielsko. Ceny v tomto južanskom štáte však nie sú najnižšie. Zaobstaranie španielskej nehnuteľnosti sa tak často nezaobíde bez hypotekárneho úveru.  

Tunajšie banky hypotéky na financovanie nehnuteľností v zahraničí neposkytujú. Získať úver môžete len výnimočne, ak danej banke poskytnete ako zábezpeku inú tuzemskú nehnuteľnosť s adekvátnou hodnotou. Ak takouto nehnuteľnosťou nedisponujete, o hypotéku budete musieť požiadať niektorú zo španielskych bánk. Tie sú schvaľovaniu hypoték cudzincom otvorené, no každý žiadateľ musí splniť podmienky požadované španielskou stranou.

Bez negatívneho záznamu v registri

Získať hypotéku s negatívnym záznamom v úverovom registri je v Španielsku často nemožné aj pre domácich žiadateľov. Pri cudzincoch sa úverová minulosť posudzuje ešte prísnejšie. Pri podávaní žiadosti sa tak uistite, či v úverových registroch nemáte nejaké negatívne záznamy. O hypotéku však môžete skúsiť požiadať napriek takémuto zápisu. Podobne ako naše banky, aj tie španielske posudzujú každú žiadosť individuálne a v prípade dobrej bonity či lukratívnej zábezpeky vám hypotéka môže byť schválená.

Pomer LTV na úrovni od 60 do 80 %

Hypotéky, ktoré by pokryli celú výšku obstarávacej ceny nehnuteľnosti, sa už neposkytujú ani v Španielsku. Tamojšie banky sú vo väčšine prípadov ochotné schváliť hypoúvery s pomerom LTV len do 80 %. Pri cudzincoch je tento pomer ešte trochu nižší. Ak chcete financovať kúpu španielskej nehnuteľnosti hypotékou z tamojšej banky, pripravte si okolo 30-40 % finančných prostriedkov z iných zdrojov. Miestni poskytovatelia hypoték vám totiž požičajú len 60-70 % z celkovej obstarávacej ceny.

Maximálna doba splatnosti 25 rokov

Španielske banky majú striktné limity aj pri nastavení dĺžky splácania hypotekárnych úverov. Aj v tomto prípade síce platí možnosť individuálneho posúdenia žiadosti a možnosť nastaviť podmienky inak ako vo väčšine prípadov, no na to bude potrebná nadpriemerne dobrá bonita. Bez tej rátajte s maximálnou dobou splatnosti 25 rokov, čo je menej ako u nás, kde sa väčšina hypoték schvaľuje na 30 rokov. Pri podávaní žiadosti rátajte aj s kritériom, v rámci ktorého sa dĺžka splatnosti nastavuje tak, aby ste v čase poslednej splátky nemali viac ako 70 rokov.

Záväzky do 35 % z celkových príjmov

Kým v dĺžke splatnosti sú španielske banky prísnejšie ako slovenské, z hľadiska tolerovanej výšky dlhov v pomere k príjmom vychádzajú žiadateľom o niečo viac v ústrety. Maximálna suma všetkých mesačných splátok a finančných záväzkov žiadateľa nesmie presiahnuť 35 % podiel z výšky celkových mesačných príjmov. Nie všetky banky ale vsádzajú na 35 % limit. Niektorí poskytovatelia akceptujú maximálnu výšku všetkých splátok a záväzkov len do 25 až 30 %.

Dokumenty potrebné k žiadosti o hypotéku:

- kópie dokladov totožnosti (občiansky preukaz, pas)

- N.I.E. (registračné číslo žiadateľa v Španielsku)

- pracovná zmluva alebo iný doklad o zamestnaní

- doklad potvrdzujúci výšku 3 posledných príjmov

- v prípade živnostníkov posledné daňové priznanie

- rezervačná zmluva na financovanú nehnuteľnosť

- doklady o nehnuteľnostiach v osobnom vlastníctve

Uvedené podmienky sú rovnaké pre byty, apartmány aj rekreačné vily. Platia takisto aj pri iných druhoch nehnuteľností, ktoré sú kupované pomerne menej. Španielsky úverový trh má jednotnú úverovú metodiku, takže za daných podmienok budete môcť získať hypotéku na vnútrozemskú nehnuteľnosť aj na nehnuteľnosť situovanú na pobreží alebo na niektorom z turisticky najpríťažlivejších španielskych ostrovov. 

 

Zdroj: europeanceo.com, homefinancespain.com

REALITNÉ SLUŽBY, s.r.o.

Overený člen Združenia realitných kancelárií Slovenska

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.