Aký význam má právny audit nehnuteľnosti? - REALITNÉ SLUŽBY, s.r.o.

Kúpa nehnuteľnosti môže byť vašou najväčšou životnou investíciou. Vzhľadom na to je jasné, že tisícky eur chcete investovať správne. Za utratené peniaze chcete získať byt či dom, ktorý nielenže splní vaše nároky, ale zároveň vás uchráni pred rôznymi ťarchami či inými majetkovými nezrovnalosťami. Práve na to tu je právny audit nehnuteľnosti.

Právne audity sú bežne vypracovávané vo viacerých sektoroch. Už dlhší čas nie je výnimkou ani realitný trh. Pri kúpe nehnuteľností sa spočiatku objavoval len pri najväčších realitných transakciách medzi firmami, no postupne si začal získavať miesto aj pri menších investíciách zo strany bežných fyzických osôb. Prax totiž opakovane ukazuje, že právny audit býva často záchranou pred kúpou nevysporiadanej nehnuteľnosti.

Čo je právny audit?

Pôvodne sa takýto audit vykonával len ako služba, ktorej cieľom bolo preveriť momentálny právny stav nehnuteľnosti. Ten je pre konečný výsledok auditu kľúčový aj v súčasnosti, no postupom času sa začal rozširovať o niekoľko ďalších doplnkových služieb, ktoré nadväzujú na zistené výsledky. Tie sa zaoberajú stavom vlastníckych práv kupovanej nehnuteľnosti, pričom hlavným cieľom auditu je preskúmať, či daná nehnuteľnosť nie je zaťažená nejakými ťarchami alebo či netrpí inými majetkovo-právnymi nezrovnalosťami.

Aký prínos má vypracovanie tohto auditu?

Práve preverenie stavu vyhliadnutej nehnuteľnosti je hlavným dôvodom, pre ktorý po takejto službe siaha čoraz viacej kupujúcich. Jeho prínos sa neustále ukazuje aj kvôli opakujúcim sa nezrovnalostiam medzi reálnym právnym stavom a tým, ako je stav nehnuteľnosti zapísaný na katastri. V dôsledku chýbajúcich zápisov v liste vlastníctva sa stáva, že kupujúci si zaobstará nehnuteľnosť, ktorá je predávaná ako vysporiadaná. Po rokoch sa však môže objaviť problém v podobe nejakej ťarchy alebo nároku na nehnuteľnosť zo strany tretej osoby. Práve tomu má predísť odborný právny audit, ktorý je schopný odhaliť aj to, čo nie je zapísané na katastri.

Čo všetko kvalitný právny audit preverí?

- kompletný právny stav skúmanej nehnuteľnosti

- kompletnú históriu nehnuteľnosti od jej vzniku

- všetky vlastnícke väzby a ich momentálny stav

- prípadné vecné bremená alebo iné vážne ťarchy

- porovnanie stavu so stavom zapísaným na katastri

Pre koho je táto právna služba vhodná?

Pre fyzické osoby – Právny audit môže využiť ktokoľvek, kto chce podrobný prehľad o stave nehnuteľnosti vrátane jej histórie. Výnimkou nie sú ani bežné fyzické osoby, ktoré sa chystajú zaobstarať si nehnuteľnosť za účelom bývania. Audit sa odporúča hlavne pri kúpe pozemkov, kde sa zisťuje, či sú vysporiadané a či je na nich možné stavať.

Pre podnikateľov – Malí živnostníci a konatelia s.r.o. ocenia právny audit pri kúpe pozemku, kde chcú postaviť svoje nové firemné sídla. Táto služba im, samozrejme, pomôže aj pri kúpe už zrealizovaného objektu, ktorý plánujú využívať na podnikateľské alebo aj na osobné účely.

Pre developerov – Developerské spoločnosti využívajú právny audit najčastejšie. Dôvodom je nákup viacerých parciel, na ktorých majú stavať. Pri kúpe viacerých pozemkov naraz hrozí, že niektoré parcely nebudú v poriadku. Preverenie ich právneho stavu je tak obzvlášť dôležité.

Kde si nechať vypracovať právny audit?

Spracovaním takéhoto posudku sa zaoberajú vybrané spoločnosti, ktoré majú v náplni práce rôzne právne služby zamerané na majetok a nehnuteľnosti. V prípade záujmu ich tak môžete kedykoľvek kontaktovať a dohodnúť sa s nimi na spracovaní auditu v požadovanom rozsahu. Jeho výsledky vám budú následne predložené v písomnej podobe formou certifikovaného dokumentu, ktorý bude riadne právne spôsobilý pre mnohé právne a administratívne úkony.

So zabezpečením právneho auditu vám môže pomôcť aj realitná kancelária. Tá môže využiť svoje kontakty a dať audit vypracovať renomovaným odborníkom, ktorí majú s poskytovaním takejto služby bohaté skúsenosti a postarajú sa aj o kompletné preverenie stavu nehnuteľnosti, ktorú máte vyhliadnutú.

 

Zdroj foto: www.fotolia.com

REALITNÉ SLUŽBY, s.r.o.

Overený člen Združenia realitných kancelárií Slovenska

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.