Aké služby ponúka realitná kancelária pri kúpe a predaji nehnuteľnosti? - REALITNÉ SLUŽBY, s.r.o.

Kúpa alebo predaj nehnuteľnosti na vlastnú päsť láka mnohých. Hlavným dôvodom je vidina úspory, nakoľko predajca alebo kupujúci nemusí platiť realitnej kancelárii za poskytnuté služby. V konečnom dôsledku sa však takýto krok môže ukázať ako menej výhodný.

Realitný obchod zahŕňa viacero krokov, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou celého procesu. Každý z nich vyžaduje čas a energiu, pri niektorých bude dokonca potrebné minúť aj peniaze. V mnohých prípadoch sa stáva, že kupujúcemu sa byt alebo dom nedarí zohnať, resp. predať, prípadne ho kúpi predražený, resp. predá pod cenu. Týmto rizikám sa dá vyhnúť práve vďaka realitnej kancelárii, ktorá ponúka majiteľom viaceré služby uľahčujúce priebeh realitného obchodu.  

Služby pri kúpe nehnuteľnosti:

Výber vhodnej nehnuteľnosti – Pri kúpe je hlavnou prioritou realitnej kancelárie vyhľadanie vhodnej nehnuteľnosti, ktorá splní klientove nároky po všetkých stránkach od ceny, veľkosti a stavu až po lokalitu.

Poradenstvo pre kupujúceho – Popri hľadaní nehnuteľnosti sa môže klient spoľahnúť aj na cenné rady, ktoré ho „zasvätia“ do procesu výberu a kúpy bytu či domu. Realitný maklér ho zároveň oboznámi s daňovými a administratívnymi povinnosťami, ktoré klienta čakajú.

Pomoc s hypotekárnym úverom – Pokiaľ klient financuje kúpu bytu alebo domu hypotékou, realitná kancelária mu pomôže aj v tejto oblasti. V rámci spolupráce mu odporučí výhodnejšiu úverovú ponuku, upozorní ho na všetky detaily ohľadom žiadosti a dá mu zhotoviť znalecký posudok akceptovaný bankou.

Príprava všetkých dokumentov – Ak je kúpa nehnuteľnosti dohodnutá, realitná kancelária na seba prevezme zodpovednosť za prípravu všetkých dokumentov od kúpnej zmluvy až po ďalšie doklady potrebné pri jednotlivých právnych úkonoch. 

Dohľad nad priebehom obchodu – Po príprave zmlúv sa môže zástupca realitnej kancelárie zúčastniť aj samotného obchodu, pri ktorom dohliadne na transparentný priebeh a vyplatenie kúpnej sumy. Po dohode s klientom vybaví aj ohlásenie zmeny vlastníka na katastri.

Služby pri predaji nehnuteľnosti:

Kompletné poradenstvo pri predaji – Podobne ako pri kúpe, aj v tomto prípade sa dobrá realitná kancelária nestará len o uzatvorenie obchodu. Klientovi sa snaží poskytnúť aj cenné tipy a poznatky o možnostiach, ako celý proces predaja urýchliť a ako postupovať pred a po uzatvorení obchodu.  

Zabezpečenie znaleckého posudku – Bez znalostí o reálnej trhovej cene daného bytu alebo domu môže dôjsť k podhodnoteniu alebo preceneniu nehnuteľnosti. Tomu zabráni znalecký posudok, ktorý dá realitná kancelária zhotoviť renomovanému znalcovi schopnému odhadnúť cenu čo najreálnejšie.

Zaistenie propagácie nehnuteľnosti – Tvorba ponuky a jej propagácia je jednou z hlavných služieb, kvôli ktorej predávajúci oslovujú realitnú kanceláriu. Tá pozná účinné spôsoby, ako pripraviť pútavú ponuku a takisto vie, kde ju zverejniť, aby na ňu záujemca čo najrýchlejšie zareagoval. 

Absolvovanie obhliadky s kupujúcim – Po zareagovaní zo strany možného kupujúceho sa dohodne termín obhliadky. Na nej realitný maklér predstaví záujemcovi celú nehnuteľnosť so všetkými potrebnými informáciami. Majiteľ tak na obhliadku vôbec nemusí ísť.

Dohľad nad celým priebehom predaja – V prípade potvrdenia kúpy bytu či domu prevezme realitná kancelária zodpovednosť za celý priebeh obchodu. V spolupráci s majiteľom pripraví všetky potrebné dokumenty vrátane zmlúv. Potom dohliadne na ich podpísanie a vyplatenie kúpnej ceny.

Zabezpečenie prevodu nehnuteľnosti – Predávajúci si nemusí robiť starosti ani s ohlásením prevodu vlastníctva nehnuteľnosti. Aj o to sa postará realitný maklér, ktorý na katastri tento prevod zabezpečí.

Rozsah ponúkaných služieb závisí od konkrétnej realitnej kancelárie a od dohody s klientom, na základe ktorej mu poskytne vybrané služby. Pred začatím spolupráce sa takisto dohodnú na všetkých podmienkach a výške odmeny za vykonanú prácu. Súčasťou spolupráce je aj dôraz na maximálnu transparentnosť celého priebehu obchodu, a to z oboch zúčastnených strán. 

 

Zdroj foto: www.realestateexpress.com

REALITNÉ SLUŽBY, s.r.o.

Overený člen Združenia realitných kancelárií Slovenska

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.